⚡ Gatvė tarp dviejų bažnyčių Books ✪ Author Eugenijus Ališanka – Moi-sosedi.info

Gatvė tarp dviejų bažnyčių Ioje Knygoje Inomas Poetas Eugenijus Ali Anka Atsiskleid Ia Kaip Subtilus Eseistas Autorius Pasakoja Istorijas, Ta Iau Jos N Ra Linijin S, Faktografin S Tekstai Konstruojami Pasitelkiant Asociacijas, Valgas, Vaizduot , Tod L Juos B T Galima Pavadinti Autobiografin Mis Novel Mis Kita Vertus, Jau Nuo Pirm Sakini Justi, Kad Ioje Knygoje Biografijos Faktai Ir Prisiminimai T Ra Atramos Ta Kas Knyga Gali B Ti Skaitoma Vairiais Lygiais Kaip Autoriaus Istorija, Kaip Tekstai Apie Mogaus Savivok , Egzistencines Paie Kas, Pagaliau Ar Pirmiausia Kaip Literat Ros K Rinys Ironi Kos Ir Valgios, Jautrios Med Iagai Ir Kalbai E Ali Ankos Es Skatina Dar Syk Suabejoti Anr Ribomis.


10 thoughts on “Gatvė tarp dviejų bažnyčių

  1. says:

    D MESIO emiau yra pateikiama asmenin nuomon , giliai nulemta individualaus skonio nenoriu nieko eisti Pagaliau veikiau it nedidut knygel Baisu ir prad t k nors sakyt, nes, kaip ir galima spr sti i vienos nusususios vaig dut s, man i knyga nepatiko Tokios bais


  2. says:

    Nuostabus daiktas Nepakartojamas rinkinys Geriausia, k lietuvi autori skai iau per paskutinius 3 4 metus ma daug nuo Kun ino T los.Net ne inau nuo ko prad ti gal nuo to, kad autoriui jau iek tiek vir 50 ies, o pasijau iau toks vidumi ir supratimu artimas jam, kad dar s


  3. says:

    Dabar jau inau, kad u kiekvien malonum tenka mok ti, u vienus moki avansu, u kitus s skaita ateina net ir su jus senaties terminui Lentyn s, kuriose dalyvauji vienas Ir pralaimi sau pa iam


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *