[[ Download ]] ➸ Mutlu Olmak Varken Author A. Kadir – Moi-sosedi.info

Mutlu Olmak Varken Download Mutlu Olmak Varken Author A Kadir Bandcamptomp3.co.uk Toplumcu Ger Ek I Iirimizin B Y K Ustalar Ndan Biri Olan A, Kadir 1917 1985 , Iirlerini Mutlu Olmak Varken Ad Alt Nda Tek Ciltte Toplam T O Kitab Na Giremeyen, Daha Sonra Yazd Altm Kadar Yeni Iiriyle Birlikte, Son G Nlerinde Yazd Kendi Ya Am Ve Sanat Ser Venini Kitab Na Ekledik Ve Bu Geni Letilmi Yeni Bas Ma Yine Mutlu Olmak Varken Ad N Koymay Uygun Bulduk T Rk Iirinin Bu De Erli Ustas N B T N Iirleri Yle Bir B T N Olarak Sunman N K Vanc I Indeyiz.A Kadir I Pek Severim Y Re Imin Ba Nda Oturan Insanlardan Biridir Onun Y Re I Halis Bir Air Y Re Idir Naz M Hikmet A Kadir In Ad , Ilenin Oldu U Kadar Direncin De Ad D R, Umudun Ve Al Kanl N Da Ad D R K Sacas , Rste D V Le D V Le Elikle En Namusun Ad D R As M Bezirci Yle Insan Bir Anda Saran, Sarsan Bir Iir De Il, Yava Yava S Cakl N Duyuran Bir Al Mad R Do An H Zlan A Kadir, D N De, Bug N De Halk N, Insanlar N Airidir Iirlerinde Alabildi Ine Bir Insan Sevgisi, Alabildi Ine Bir S Cakl K Ve Candanl K Vard R. Naz m Hikmet in yazd ndan daha g zel yaz lm Naz m Hikmet iirleri gibi Abd lkadir Meri boyu nun iirleri T rk e yi ustal kla kullanmas n n yan s ra a k, aile ve toplumun i i e ge ti i iirleri her iirsever okumay hak ediyor Bazen bir Ezginin G nl t rk s nde buluyor insan kendini, bazen bir Naz m Hikmet Mar nda LEBizim hi bir h rriyetimiz yok,Hi bir h rriyetimiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *