[Reading] ➼ Johanns 501 Author Mirjana Novaković – Moi-sosedi.info

Johanns 501 PDF Johanns 501 By Mirjana Novakovi Pembspm.co.uk Johann S 501 De Ava Se U Beogradu Koji Li I I Ne Li I Na Sebe I Koji Postoji U Vremenu Koje Jeste, Ali I Nije Na E Junaci Romana Odlu Uju Da U Narkomanskom Tripu, Izazvanom Pe Urkom Muharom, Izgrade Novi Svet Tome Menjanju Stvarnosti Suprotstavlja Se Samo Tajanstveni Predmet U Srebrnoj Kutiji, Ili Ak Kutija Sama, Svedo E I Da Stvarnost Koju Oni Ho E Da Promene Nije Ni Vrsta Ni Neopoziva Napet, Zabavn, Tajanstven I Privla An Johann S 501 Pri A O Preoblikovanju Stvarnosti I Razlozima Junaka Da Se Bore Za Tu Promenu Ili Protiv Nje Pri Tom, Roman Suo Ava Itaoca I Sa Zagonetkom Sveta Koji Ne Treba Menjati, I Sa Kona Nim Ne Uspehom Ove Promene.


10 thoughts on “Johanns 501

  1. says:

    Potpuno pin onovski roman koji je pin onovskiji ak i od Pin ona a ovo je kompliment, ne samo zato to volim neka njegova dela, nego i zato to je uticaj ovog pisca prosto nemogu e ne primetiti Ovaj konglomerat stvarnosti istovremeno je itak, pitak, zabavan,...


  2. says:

    Ovu knjigu sam triput po injao i dvaput ostavljao, me utim kad sam uprkos autorkinom svesrdnom trudu da me spre i ili mo da samo potpunoj nezainteresovanosti da mi pomogne nekako uspeo da dobauljam do 235 ili tu negde strane i kad su stvari napokon krenule da se kristal


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *